Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2017

18:27
Zbyt rzadko się zachwycam.

June 15 2014

14:11
Reposted bymusiciananethvstanesoko

January 30 2014

00:33
3738 381d
Reposted fromkniepuder kniepuder viamatuss matuss

December 29 2013

20:56
9135 3f0f 500
Reposted fromcorvax corvax viarocknrollqueen rocknrollqueen

December 25 2013

16:24
4923 d62e
Reposted frompneumokok pneumokok viarocknrollqueen rocknrollqueen

December 08 2013

22:29
Tragedią miłości nie jest śmierć. Tragedią miłości nie jest rozłąka. Tragedią miłości jest obojętność.
— Wiliam S. Maugham
Reposted fromkyte kyte via9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli

December 01 2013

20:55
20:42
20:27
9902 b459
Reposted fromvesania vesania viaRecklessKid RecklessKid
20:18
20:08
3458 6a14
Reposted fromDreamsMayCome DreamsMayCome vianiemcu niemcu
20:08

November 24 2013

22:28
2064 1ad2
Reposted frompesy pesy viaPicki91 Picki91
22:26
7238 f9c5
Reposted fromundertow undertow viaPicki91 Picki91

July 08 2013

16:38
jestem zmęczona samotnością, ale jeszcze bardziej ludźmi.
Reposted byaneth aneth

April 11 2013

21:17

February 25 2013

17:28
Wiem, że czuję się coraz gorzej ze względu na potęgującą się samotność, ale nie zadzwonię przecież i nie powiem "hej chcesz wpaść do mnie posiedzieć i popatrzeć jak leżę na kanapie?"
— bohater
Reposted fromalicjaarmstrong alicjaarmstrong

February 05 2013

15:12

January 28 2013

13:13
Helena Bonham Carter; 1985
Reposted frompracticaljoke practicaljoke viaSayid Sayid
11:42
Reposted fromglowa glowa viasilence24 silence24
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl